Πως μπορώ να επιστρέψω ένα ελαττωματικό προϊόν; PDF Εκτύπωση E-mail

1. Μπορώ να επιστρέψω κάποιο προϊόν;

Επιστροφές στα είδη τροφίμων δεν γίνονται δεκτές για λόγους ασφάλειας – υγιεινής και αφορούν τα είδη των κατηγοριών/υποκατηγοριών: Κουφέτα & Βότσαλα, Γλυκίσματα, Δώρα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας εγγυάται ότι τηρεί τους ισχύοντες κανόνες και νομοθεσίες περί ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων και ως εκ τουτου όλα τα είδη τροφίμων αποστέλλονται από την έδρα μας σε άριστη κατάσταση.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για ελαττώματα που προέκυψαν από κακή χρήση του προϊόντος μετά την απομάκρυνσή τους από τον χώρο μας  (π.χ. έκθεση των προϊόντων σε υψηλές θερμοκρασίες κλπ) ή από χρήση/αποθήκευση διαφορετική από την προβλεπόμενη του κατασκευαστή ή από τυχαία γεγονότα όπως πτώση αντικειμένων κλπ.

Επιστροφές μπορούν να γίνουν έπειτα από τηλεφωνική συνεννόηση εντός 14 ημερών  με τον πελάτη για τους εξής λόγους

α. Επιστροφές Προϊόντων λόγω λανθασμένης παράδοσης

β. Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

γ. Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA)

δ. Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων – Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη

ε. Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση

Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει όσον αφορά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις της χρηματαγοράς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν και οι οποίες ενδέχεται να συμβούν εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης

β) την προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχετε θέσει εσείς ως καταναλωτής ή σαφώς εξατομικευμένων

γ) την προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία.